čtvrtek 21. listopadu 2013

Digitální sochař

Digitální sochař je multimediální platforma pracující s voxely (prostorovými pixely), které jsou skládány pomocí industriálních robotů do předem určené sochy. Slouží jako prostorově virtuální galerie ve které se skládá socha.

Voxely jsou krychle o hraně 300mm s kovovým magnetickým rámečkem a LED obrazovkami na všech šesti stěnách umožňující barevné variaci výsledného objektu. Voxely se na sebe uchycují pomocí elektromagnetu a jsou nabíjeny indukčně.

Plocha pro sochu je vymezena prostorem 3600x3600x7500mm a přímo souvisí s efektivním dosahem ramen industriálních robotů.

Systém je umístěn v rámu 8000x8000x8000m, rám slouží jako nosná konstrukce vodících kolejnic robotů.

Socha může být navržena a poslána do systému například pomocí mobilní aplikace (Android, iOS, WP8) - poté se data pošlou do fronty a je zahájena stavba sochy (čas sestavení by měl být kolem 10-15minut, dle počtu voxelů) - forma atrakce - spolupráce s laickou veřejností i umělci.

Inspirace: počítačová hra Minecraft, PixelArt, 8-bit grafika, Pixel, Voxel.

Zde obrazová dokumentace:


Daniel Volák
ATSS, 7. semestr, FA ČVUT 2013/2014

Žádné komentáře:

Okomentovat