čtvrtek 14. listopadu 2013

Jeřábová dráha

Komplexní stavební systém ostrova jsem pojal jako soubor jednotlivých stavebních strojů (robotických ramen) umístěných na několika drahách podél ostrova tak aby svými rameny obsáhly veškeré možné umístění jednotlivých objektů. Vycházím z toho že objekty se budou stavět z betonových bloků 160x80x20cm + z dalších stavebích materiálů. Robotické konstrukční rameno je inspirováno industrálními roboty, akorát pro zvýšení dosahu se musela použít jiná strojírenská technologie (rameno + lineární aktuátor). Celý systém bude umístěn na kolejové dráze a v případě potřeby výstavby aktivován. V případě že systém nebude využíván, může sloužit jako zásobovací jeřáb z mostů, nebo jako "držák" například osvětlení, nebo uměleckého díla. Jeřáb se svými rozměry vejde pod mostové oblouky.

Zde pohled + měřítko + možné barevné varianty.


Záměrně ještě nedělám 3D model z důvodu brutální složitosti strojního systému a teprve po odladění konceptu se pustím do 3D, potažmo fyzického modelu.

Urbanismus ostrova si představuju takto - hlavní prostřední promenáda spojující kapli a věž správe strova a další aditivní dráhy (dosah ramene je označen kružnicí robota - 20m) - jednotliví roboti budou moct mezi sebou kooperovat, předávat materiál a obsáhnout všechny racionálně využitelné plochy ostrova. Růžove je osznačena hlavní promenáda + cestičky k jednotlivám objetům, černě další jeřábové dráhy + kružnice dosahu jeřábů.

Žádné komentáře:

Okomentovat